CADA OVELLA AMB LA SEVA PARELLA

Exercici de relacionar

Relaciona els elements de l'esquerra amb els de la dreta
Helena
Clitemnestra
Leda
Electra
Càstor