Aquest espai està dedicat a Pòl·lux, fill de Zeus i Leda. A més a més, hi trobaràs tot el material utilitzat a classe i un seguit d'activitats que t'ajudaran a consolidar els continguts estudiats a l'aula.


external image Castor_et_Polux_porcelaine_de_S%C3%A8vres.jpg
Castor et Polux. Porcelaine de Sèvres, 1796

Llengua Llatina
Cultura Llatina